Samenwerking

De ATKM is een toezichthoudende en handhavende uitvoeringsinstantie. De ATKM werkt intensief en gericht met de internetsector samen om de verspreiding van online terroristisch en kinderpornografisch materiaal tegen te gaan. 

Sectorraad

In 2024, het eerste jaar waarin de ATKM actief is, zal de ATKM een sectorraad inrichten om regelmatig te overleggen met  experts uit de internetsector. Het doel van de sectorraad is om problemen met betrekking tot het detecteren en verwijderen van online terroristisch en kinderpornografisch materiaal in kaart te brengen en deze samen met de sector aan te pakken.