Werkwijze

De ATKM detecteert en beoordeelt online terroristisch en kinderpornografisch materiaal. 

Het is niet onze taak om makers van de online content op te sporen of strafrechtelijk te vervolgen. Dat zijn taken van de politie en het openbaar ministerie. Wel werken we samen met andere overheidsorganisaties en de internetsector zelf.

De nationale wetgeving over het tegengaan van de verspreiding van online kinderpornografische materiaal is vastgelegd in de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal. Deze wet is per 1 juli 2024 van kracht. Dit is bepaald bij koninklijk besluit.

Online terroristisch materiaal

De ATKM detecteert en beoordeelt online terroristisch materiaal. Bij de beoordeling wordt de definitie uit de wet gebruikt. Hierin staat wat terroristisch materiaal is. Het gaat bijvoorbeeld om materiaal op internet:

  • dat aanzet tot het plegen van terroristische misdrijven.
  • dat deze misdrijven aanmoedigt of verdedigt.
  • dat instructies geeft voor het plegen van terroristische misdrijven.
  • dat bevordert dat mensen deelnemen aan activiteiten van terroristische organisaties. 

Verwijderingsbevel

Wanneer de ATKM oordeelt dat online materiaal terroristisch is, kan zij een verwijderingsbevel uitvaardigen. De  aanbieder van hostingdiensten waarbij dit materiaal wordt gevonden, moet dit materiaal dan binnen een uur verwijderen of ontoegankelijk maken. Wanneer bij dezelfde aanbieder vaker online terroristisch materiaal wordt gevonden, kan de ATKM een blootstellingsbesluit nemen. De aanbieder moet dan maatregelen nemen om te voorkomen dat opnieuw  terroristisch materiaal online verschijnt. 

Wel detecteren, niet opsporen

De ATKM is op zoek naar terroritisch materiaal op het open internet.  Dat wil zeggen: dat deel van het internet dat internetgebruikers direct kunnen benaderen via een link of via een inlog die geautomatiseerd wordt gegenereerd. Wanneer de ATKM op het open internet  terroristich materiaal aantreft, kan zij dat materiaal laten verwijderen. De ATKM heeft géén opsporingsbevoegdheden en kan personen die terroristisch materiaal op internet plaatsen niet vervolgen.  De politie en het openbaar ministerie kunnen dat wel.  De ATKM kan wel overleggen en informatie uitwisselen met de politie, het openbaar ministerie en de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Sancties

De ATKM kan sancties opleggen als aanbieders van hostingdiensten niet voldoen aan de verplichtingen uit de EU-verordening. De hoogst mogelijke bestuurlijke boete die de ATKM kan opleggen, is een boete van de zesde categorie (maximaal € 900.000,- ) of, indien dat meer is, ten hoogste 4% van de wereldwijde omzet van de onderneming. Die boete kan worden opgelegd bij het systematisch of aanhoudend geen uitvoering geven aan verwijderingsbevelen.

Een andere sanctie die de ATKM kan opleggen, is een last onder dwangsom. Dit is een herstelsanctie. Dit betekent dat de ATKM de aanbieder van hostingdiensten kan verplichten iets te doen of juist niet te doen. Deze verplichting wordt een 'last' genoemd. Als de aanbieder niet op tijd aan de 'last' voldoet, dan moet deze een bepaald bedrag betalen. Dit wordt een dwangsom genoemd.