Verplichtingen van hostingdiensten

EU-verordening 2021/784 verplicht aanbieders van hostingdiensten terroristisch materiaal te verwijderen binnen een uur na ontvangst van een verwijderingsbevel. De ATKM kan zo'n verwijderingsbevel versturen aan aanbieders, maar autoriteiten uit andere lidstaten van de Europese Unie kunnen dat ook. Een Nederlandse aanbieder kan bij de ATKM bezwaar maken tegen verwijderingsbevelen uit andere lidstaten. De aanbieder kan de ATKM ook vragen om het verwijderingsbevel uit een andere lidstaat te toetsen om te beoordelen of deze wel terecht is verzonden. 

Andere verplichtingen:

De EU-verordening legt aanbieders van hostingdiensten naast de verplichting om terroristische online inhoud binnen één uur te verwijderen, ook andere verplichtingen op. De belangrijkste andere verplichtingen zijn: 

  • Aanbieders van hostingdiensten moeten een contactpunt hebben om verwijderingsbevelen te ontvangen en om deze snel te kunnen uitvoeren.
  • Aanbieders van hostingdiensten moeten in hun algemene voorwaarden opnemen wat hun beleid is om verspreiding van terroristisch materiaal tegen te gaan.
  • Aanbieders van hostingdiensten moeten klachten op een gebruiksvriendelijke manier behandelen. Ook moeten ze klachten snel en transparant behandelen.
  • Als aanbieders van hostingdiensten online materiaal verwijderen nadat zij een verwijderingsbevel hebben ontvangen, moeten zij dit materiaal bewaren. Het materiaal kan worden teruggeplaatst na een bezwaar of beroepsprocedure. 
  • Aanbieders van hostingdiensten moeten een verslag opstellen als zij maatregelen hebben genomen om de verspreiding van terroristisch materiaal te voorkomen. 

Rechten en plichten van aanbieders van hostingdiensten staan vermeld in de EU-verordening. Indien u vragen heeft hierover, neem dan contact met ons op.