Wetgeving

De wettelijke bevoegdheden die de ATKM heeft om de online verspreiding van terroristisch materiaal tegen te gaan, zijn gebaseerd op Europese en nationale wetgeving.

Wetgeving over terroristisch online materiaal

De wetgeving over het tegengaan van de verspreiding van terroristische online inhoud is vastgelegd in de EU-verordening 2021/784 van 29 april 2021.

In Nederland is de nationale wetgeving over terroristische online inhoud vastgelegd in de uitvoeringswet verordening terroristische online inhoud (TOI).

Wetgeving over online kinderpornografisch materiaal

De nationale wetgeving over het tegengaan van de verspreiding van online kinderpornografische materiaal is vastgelegd in de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal. Deze wet is per 1 juli 2024 van kracht. Dit is bepaald bij koninklijk besluit.